NL FR
Nieuws
Ik heb een buitenlands certificaat voor transport, kan ik deelnemen aan het Certus-transport?
Bedrijven met een buitenlandse certificaat voor transport kunnen deelnemen aan het Certus-transport indien zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:
 • volledig en correct geregistreerd zijn bij Belpork vzw;
 • beschikken over een geldig certificaat voor Transport, equivalent aan het Certus-certificaat Transport (bv. QS-certificaat).

Elke officiële communicatie tussen Belpork vzw en het transportbedrijf verloopt via de maatschappelijke zetel.  

Hoe registreer ik mij bij Belpork vzw?


U vult het registratieformulier volledig en correct in en zendt het ondertekend door aan het secretariaat van Belpork vzw (email, post, fax) samen met een kopij van onderstaande documenten:  
 • Vergunning voor vervoerders (= toelating als transportfirma, uitgereikt door de overheid);
 • Getuigschriften vakbekwaamheid voor elke chauffeur/actieve bijrijder die actief is in het Certus-varkenstransport;
 • Ingevuld formulier 'Registratie wegvervoer' voor elk vervoermiddel waarmee varkens getransporteerd worden;
 • Geldig buitenlands certificaat als transportbedrijf (bv. QS-certificaat).
Deze 5 types documenten vormen samen de registratie-aanvraag.  

Let op! Transportbedrijven die reeds geregistreerd zijn bij Belpork, kunnen een gereduceerde aanvraag indienen bestaande uit: (1) een volledig en correct ingevuld registratieformulier, (2) volledig ingevuld formulier ‘registratie wegvervoer’ voor elk transportmiddel gebruikt voor Certus-transport, (3) een overzichtslijst van de chauffeurs die Certus-transporten uitvoeren (4) kopij van een g
eldig buitenlands certificaat als transportbedrijf (bv. QS-certificaat).

Bij ontvangst van een geldige aanvraag wordt het transportbedrijf geregistreerd bij Belpork vzw. Belpork vzw stelt het transportbedrijf hiervan op de hoogte.  


Slechts wanneer u als transportbedrijf geregistreerd bent bij Belpork vzw en beschikt over een geldig certificaat voor transport mag u biggen naar en tussen Certus-producenten en Certus-vleesvarkens naar Certus-erkende slachthuizen vervoeren.  


Welke gegevens en documenten moet ik tijdens mijn erkenning melden aan Belpork vzw?


Belpork vzw moet steeds over de meest actuele gegevens beschikken. Wanneer de nodige documenten en actuele gegevens niet beschikbaar zijn bij Belpork, kan dit grote gevolgen hebben. Wordt bijvoorbeeld een nieuwe chauffeur aangeworven maar een geldig getuigschrift vakbekwaamheid voor deze chauffeur wordt niet doorgezonden, dan is deze chauffeur niet geldig geregistreerd bij Belpork. Bij aankomst in het Certus-slachthuis zal deze chauffeur niet aanvaard worden met als gevolg dat het slachthuis de Certus-varkens kan weigeren voor de slacht onder het Certus-label, in het nadeel van de producent. Hetzelfde geldt wanneer een vervoermiddel wordt gebruikt voor Certus-transport waarvoor geen volledig en correct ingevuld formulier ‘registratie wegvervoer’ werd doorgestuurd naar Belpork of wanneer geen geldig certificaat beschikbaar is bij Belpork vzw.

Meld daarom steeds elke wijziging aan Belpork met betrekking tot:
 • de maatschappelijke zetel;
 • de toelating als transportbedrijf;
 • de transportmiddelen voor vervoer van varkens (vergeet het formulier 'Registratie wegvervoer' niet);
 • chauffeurs actief in het Certus-transport (vergeet het getuigschrift vakbekwaamheid niet);
 • het certificaat, equivalent aan het Certus-certificaat Transport (bv. QS-certificaat).  


Uitsluiting


Een transportbedrijf dat niet met de nodige documenten correct en volledig geregistreerd is bij Belpork vzw mag geen biggen naar en tussen Certus-producenten en geen Certus-vleesvarkens naar Certus-erkende slachthuizen vervoeren. Belpork vzw behoudt zich tevens het recht bij transporteurs actief in het Certus-transport audits uit te voeren of bij te wonen en op basis van de  auditresultaten al dan niet de registratie te schrappen. Een transportbedrijf dat geregistreerd is bij Belpork vzw maar waarvan het (buitenlands) certificaat wordt geschrapt, wordt eveneens uitgesloten voor het Certus-transport. Pas wanneer het transportbedrijf (opnieuw) beschikt over een geldig (buitenlands) certificaat en bewijs hiervan aan Belpork vzw heeft doorgezonden, kan het transportbedrijf (opnieuw) geregistreerd worden bij Belpork vzw en mogen (opnieuw) Certus-transporten worden uitgevoerd.