NL FR
Nieuws
Jaarlijkse sluiting secretariaat Belpork vzw

Het secretariaat van Belpork vzw zal gesloten zijn van woensdag 23 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021. Eventuele bestellingen van digitale certificaten en nieuwe kandidaturen dienen ten laatste op dinsdag 22 december doorgegeven te worden.
Belpork wenst u alvast prettige feesten!

Afrikaanse Varkenspest vastgesteld in België !Op donderdagavond 13 september 2018 werd vanuit het FAVV bevestigd dat er in de provincie Luxemburg, nabij Aarlen, Afrikaanse Varkenspest is gevonden bij twee everzwijnen.

Door het FAVV werden ook flyers gemaakt met informatie en concrete adviezen. Het EFSA en de Europese Commissie ontwierpen een voorlichtingsfilm.
Home
Beste bezoeker,

Certus is niet zomaar een logo of merk. Het is een kwaliteitslabel waarbij alle deelnemers in de productieketen zich engageren om de consument een perfect stukje varkensvlees voor te schotelen.

Het Certus-label wordt beheerd door de vzw Belpork. Deze organisatie is eigenaar van het label en certificeert op een onafhankelijke en objectieve wijze het Certus-systeem.

Belpork vzw werkt als interprofessionele organisatie op nationaal vlak. Zowel Vlaamse, Waalse als Brusselse producenten, slachthuizen en uitsnijderijen kunnen op vrijwillige basis intekenen om deel te nemen aan het Certus-kwaliteitssysteem. Vanaf het najaar 2016 wordt ook het Certus-transport opgenomen.

De Certus-familie blijft jaar na jaar groeien. Ondertussen tellen we reeds 2844 erkende deelnemers, waaronder 2650 varkenshouders, 12 slachthuizen en 29 uitsnijderijen.

Op deze Certus-website voor professionals vindt u alle relevante informatie terug aangaande het Certus-kwaliteitslabel, de normen en controles.